Veckovis hämtning av pappersförpackningar i miljörummen

Den kraftigt ökande volymen av pappersförpackningar och wellpapp under 2019 gjorde situationen i våra miljörum ohållbar trots upprepade anmaningar att slå isär och platta till kartonger, mjölförpackningar och äggkartonger för minskning av volymen.

Veckovis hämtning beslutades av styrelsen i december trots dubblerad kostnad. Veckovis hämtning av pappersförpackningar började gälla från julaftons morgon.

Styrelsen uppmanar att även i fortsättningen slå isär och platta till förpackningar inklusive matkassar. Frigolit liksom vinboxens innerpåse och handtag ska separeras och läggas i plast. Vi uppmanar också till att komprimera plast så lång det är möjligt. Inget får placeras på golvet utanför sopkärlen.
Större volymer av förpackningsmaterial och frigolit liksom möbler, tv och vitvaror får ej lämnas i miljörummen utan  skall fraktas bort till återvinningscentralerna. Föreningens släpvagn kan lånas gratis.

Kommentarer är avstängda