Valberedning

Föreningens valberedning består av

      Robin Lapidus
      Ingrid Widerberg Severin