Miljörum och sopnedkast

Miljörum
I föreningen finns tre miljörum: Ekensbergsvägen 15/17, Gröndalsvägen 170/172 och 180/182. Föreningen anlitar Suez som hämtar och kör bort soporna. Ju mer sopor det blir, desto högre blir också kostnaden. Genom att vara försiktig med att slänga sopor kan vi alltså hålla kostnaderna nere.

Observera att alla förpackningar måste plattas ihop ordentligt, annars fylls kärlen onödigt snabbt och det blir ett ineffektivt miljörum.
I miljörummen finns speciella kärl för:
– Kartonger (isärtagna) & wellpapp
– Plast (hård- och mjukplast samt frigolit)
– Plåtförpackningar
– Lysrör och glödlampor
– Småbatterier
– Mindre el-avfall (inga TV-apparater)
– samt grovsopor (icke-skrymmande)
Inget får ställas på golvet utanför de kärl vi har.

Har du skrymmande föremål kan du låna föreningens släpvagn kostnadsfritt.

Följande sopor måste man själv lämna vid kommunens återvinningscentraler:
– Farligt avfall (färg, lösningsmedel, etcetera.)
– Byggavfall (exempelvis gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper med mera)
– Vitvaror (kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner, etcetera)
– Större el-avfall (allt med sladd eller som går på batteri), t.ex. TV-apparater.
– Möbler

Tidningar och tomglas finns det särskilda utomhusbehållare för i området.
Tidningar lämnas i behållare på Ekensbergsvägen 15 resp. Gröndalsvägen 180 medan glas lämnas i behållaren vid garaget Gröndalsvägen 160.
I miljörummet på Gröndalsvägen 170 finns övervakningskamera installerad.

Sopnedkast
Brf Stapelbädden 5 och sju andra bostadsrättsföreningar är anslutna till Ekensbergs sopsugsamfällighet. Soporna vi kastar i sopnedkasten sugs tre till fyra gånger per dag från varje fastighet till servicebyggnaden utanför garaget och komprimeras. En gång per vecka töms sedan en container som körs till Östberga för förbränning (fjärrvärme).
Detta är både billigt, effektivt och relativt bra ur miljösynpunkt.

I sopnedkasten får endast hushållssopor kastas – absolut inte miljöfarligt avfall eller skrymmande avfall som kan orsaka stopp, inga hårda föremål som plåt eller glas. Pizzakartonger är ett vanligt exempel på orsak till stopp i sopnedkasten. De ska tömmas från matrester, plattas till och läggas i avsett kärl i miljörummet.

Sopsugen förvaltas av miljöteknikföretaget Envac. Ingen av bostadsrättsföreningarna har åtkomst till soprummen eftersom det är förbjudet på grund av säkerhetsskäl.
Vid felanmälan eller oavsiktligt slängda saker kontaktas We Go, vår fastighetsförvaltare. Kostnaden för utryckningar bekostar du själv.