Lägenhetsunderhåll

Allmänt underhåll

Som hyresgäst hos brf Stapelbädden 5 har du en grundhyra som inte inkluderar underhåll av väggar, tak, snickerier och golv. Hyran är därför lägre än vad den skulle ha varit om underhållet varit inräknat. Det innebär att det är du som bestämmer om, när och hur din lägenhet ska underhållas. Det är dock viktigt att tänka på att om det förekommer överslitage eller om underhållsarbeten inte är professionellt utförda, kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar från lägenheten.

Underhåll i bad- och duschrum

Bad- och duschrum samt VVS-delen av kök underhålls vid behov av Brf Stapelbädden 5. Hyran kan komma att höjas efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Byte av köksfläkt

Våra hus har ett centralt fläktsystem. Det är absolut förbjudet att installera en vanlig köksfläkt, eftersom det stör hela fastighetens ventilation. Kolfilterfläkt kan installeras med får inte kopplas ihop med kökets frånluftsuttag. Styrelsen ska meddelas om så sker via blankett Ändring i lägenhet (PDF).

Byten av golv

Golven i våra lägenheter har en konstruktion för luftning med platonmattor, spånskivor och urfrästa specialsocklar. Denna lösning gjordes i samband
med att lägenheterna flytspackelsanerades i mitten av nittiotalet. Ska du byta golvbeläggning måste denna konstruktion hållas intakt och oförändrad.
Kontakta gärna föreningens styrelse för tips och råd innan du sätter igång. Observera att entreprenören måsta ha ansvarsförsäkring och inneha erforderliga certifieringar.