Försäkringar

Fastigheten är från 2019-05-01 fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret (försäkringsnummer 111890).
Under perioden 2080501-20180430 hade vi Protector Forsikring ASA genom Bostadsrätternas gruppförsäkring.

Anticimex används vid skadereglering och sanering vid t.ex. skadedjursskador. Har du skadedjur kan du (utan kostnad) kontakta Anticimex på telefon 075-245 10 00 E-post: kundservice@anticimex.se Internet: www.anticimex.se

I den gemensamma försäkringen ingår inte bostadsrättstillägg, så det är viktigt att du själv kompletterar din hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vid skador i den enskilda lägenheten – meddela snarast möjligt styrelsen info@stapelbadden5.nu.

OBS – Se till att du har Bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en bostadsrätt. I en bostadsrättsförening har varje enskild medlem ansvar för de delar av huset som innefattas av respektive bostadsrättslägenhet, medan föreningen har ansvar för resterande delar av fastigheten.