Andrahandsuthyrning

Andrahandsupplåtelse, som det heter på fackspråk, är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Det gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Du har fortsatt ansvar för lägenheten. Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig på föreningens blankett (PDF). Du kan normalt få tillstånd för andrahandsuthyrning för ett år i taget.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns tillräckliga skäl. Tillräckliga skäl kan till exempel vara:

* Studier eller arbete på annan ort
* Längre vistelse på vårdinrättning
* Militärtjänstgöring
* Provbo med sin blivande partner i dennes bostad

Vid, av styrelsen godkänd, uthyrning betalar uthyrande part en administrationsavgift till bostadsrättsföreningen på tio procent av ett prisbasbelopp per år. Underlåtelse att betala administrationsavgift kan innebära att bostadsrättsinnehavaren förlorar nyttjanderätten. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och då är det bra att ha ett skriftligt hyresavtal. Vi har blankett för detta (PDF).

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut.