Låga radongashalter i Stapelbädden 5

Förväntat låga radongashalter i Stapelbädden 5, visar den senaste mätningen som gjordes under december till och med februari 2020.
Radonmätning sker vart tionde år, enligt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens regler. Den senaste mätningen gjordes 2009 och även den visade låga radongashalter.

 

Kommentarer är avstängda