Garage och parkeringsplatser

Vid kontakt rörande vårt garage och parkeringsplatser, mejla styrelsen på info@stapelbadden5.nu

På grund av olycksrisk samt för att skydda våra barn, är det inte tillåtet för barn att leka/cykla i garaget (cykling, radiostyrda bilar, bollar mm).

Medlemmar i föreningen har förtur när en plats blir ledig. Därefter kommer våra hyresgäster och sedan boende i Flytdockan.

Föreningen har idag 14 ladd-stolpar, 7 ladd-stoplar med fast Typ2-kabel samt 7 laddstolpar där egen Typ2-kabel används.