Garage och parkeringsplatser

Vid kontakt rörande vårt garage och parkeringsplatser, mejla styrelsen på info@stapelbadden5.nu

Medlemmar i föreningen har förtur när en plats blir ledig.

Föreningen har med hjälp av investeringsstöd från Klimatklivet skapat 7 ladd-stoplar med fast typ2-kabel.
Idag är 4 av dessa upptagna.