Historisk information om Gröndal

UTKIKSBACKEN21.SE finns både aktuell och historisk information om stadsdelen Gröndal i Stockholm.

Platsen för dig som värnar om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt 1900-talets industrihistoria från ett av Stockholms första industriområden skriver dom.