Säkerhetsdörr

Föreningen föreslår ingen särskild leverantör. Kraven är att dörren är svensktillverkad, CE-märkt och brandsäker. Man får beställa en dörr från valfritt företag, dock i mahognyfärg så att den liknar övriga lägenhetsdörrar.

Länk till If som har en guide om säkerhetsdörrar