God jul med några tips från styrelsen

Jul är ljusens, klapparnas och granens stora högtid! Det finns några viktiga saker vi vill göra dig uppmärksam på för dig och dina grannars trevnad.
När granen ska ut finns alternativ:
Lägg granen på insamlingsplatsen i Mörtvikskroken. Platsen ligger på höger sida i viken strax före busshållplatsen Mörtviken från Ekensberg sett.
Eller så lånar du föreningens släpkärra gratis och kör den till en miljöstation.
När klapparna är öppnade:
Var noga med att platta ihop kartonger så att så mycket som möjligt får plats i kärlen. Presentsnören är brännbara och slängs i sopnedkastet.
Lysande tips: Släck ljusen när du lämnar rummet. Passa så att tända ljus inte står för nära gardiner eller annat lättantändligt  material.
Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Om signal uteblir, byt batteri/byt brandvarnare.

 

Kommentarer är avstängda