Personuppgiftsbehandling för hyresavtal

Nedan finner du vad som gäller för olika typer av hyresavtal.

Personuppgiftsbehandling för hyresavtal bostad

Föreningen har valt att hantera hyresavtal för bostad (lägenhet) i lägenhetsförteckningen samt i kontraktshantering utförd av vår ekonomiska förvaltare (SBC).

Följande uppgifter insamlas och behandlas med syfte Avtal och rättslig förpliktelse.

 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
 2. datum för tecknandet av hyresavtalet
 3. bostadsrättshavarens namn, personnummer och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer)
 4. samt överenskommen hyresavgift

Uppgifter delas också med vår ekonomiska förvaltare (SBC) med vilken vi tecknat separat Personuppgiftsbiträdesavtal
Hyresgästen har rätt att på begäran få utdrag av personuppgifter ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet för vilken han har hyreskontrakt.
SBC kan också ha bankuppgifter om du ansökt om Autogiro hos SBC eller din bank.
Alla avgifts- och hyresavier skickas via post alternativt via din bank om du ansökt om e-faktura.

Personuppgiftsbehandling för hyresavtal lokal, mindre lokal, förråd eller lager

Föreningen har en lokal pärm för lokalförteckning och hyresavtal avseende lokal, mindre lokal, förråd eller lager som innehåller personuppgifter på lokalhyresgäst/avtalspartner. Följande personuppgifter registreras och sparas med syfte Avtal och rättslig förpliktelse.

 1. lokalens beteckning, belägenhet och storlek
 2. datum för tecknandet av hyresavtalet
 3. Företagets och/eller hyresgästens namn, personnummer och/eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller telefon och mobiltelefonnummer)
 4. samt överenskommen hyresavgift, ev momsplikt samt betalning av en % del av fastighetsskatt i förhållande till lokalens yta.

Uppgifterna delas också med vår ekonomiska förvaltare (SBC) med vilken vi tecknat separat Personuppgiftsbiträdesavtal. SBC kan också ha bankuppgifter t.ex. för Autogiro.
Hyresgästen har rätt att på begäran få utdrag av personuppgifter sparade beträffande hyresobjektet för vilken han har hyreskontrakt.
SBC kan också ha bankuppgifter om du ansökt om Autogiro hos SBC eller din bank.
Alla avgifts- och hyresavier skickas via post alternativt via din bank om du ansökt om e-faktura.

Personuppgiftsbehandling för hyresavtal garage/garageplats eller parkeringsplats

Föreningen har en lokal pärm för lokalförteckning som även innehåller personuppgifter på lokalhyresgäst/avtalspartner. Följande personuppgifter registreras och sparas med syfte Avtal och rättslig förpliktelse.

 1. Plats (objektnummer), belägenhet och storlek
 2. datum för tecknandet av hyresavtalet
 3. hyresgästens namn, ev. personnummer samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer)
 4. samt överenskommen hyresavgift och ev momsplikt

Uppgifter delas också med vår ekonomiska förvaltare (SBC) med vilken vi tecknat separat Personuppgiftsbiträdesavtal.
Hyresgästen har rätt att på begäran få utdrag av personuppgifter sparade beträffande hyresobjektet för vilken han har hyreskontrakt.
SBC kan också ha bankuppgifter om du ansökt om Autogiro hos SBC eller din bank.
Alla avgifts- och hyresavier skickas via post alternativt via din bank om du ansökt om e-faktura.

Föreningen har även manuella kölistor till parkerings- och garageplatser. I detta fall sparar vi kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Uppgifterna sparas tills plats erhållits (dvs avtal tecknats) eller om begäran inkommit om att bli borttagen från kölistan.