Köksfläktar

Endast fläktar utan motor, avsedda för fastigheter med centralfläkt, får anslutas till frånluftskanalen. Fläktar med inbyggd motor stör hela fastighetens ventilation.

Man kan även installera en kolfilterfläkt utan anslutning till frånluftskanalen. Om den befintliga spiskåpan (volymkåpan) demonteras ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av 15 l/s. Montage, injustering samt mätning av frånluftsmängd ska utföras av fackman.

Skriftlig ansökan (PDF) och godkännande från styrelsen krävs så att föreningen kan dokumentera i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts.