Personuppgiftsbehandling medlemskap och lägenhetsregister

Styrelsen skall enligt lag föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning).

Personuppgiftsbehandling Medlemsförteckning

I samband med ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen registreras namn, personnummer och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig och kommer att sparas enligt lagen om ekonomiska föreningar som även gäller bostadsrättsföreningar.

Uppgifter delas också med vår ekonomiska förvaltare (SBC) med vilken vi tecknat separat Personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att dom också följer GDPR.

Vid ansökan om medlemskap tas även en kreditupplysning för att verifiera identitet och betalningsförmåga. Kreditupplysningsuppgifter förstörs omedelbart efter att beslut om medlemskap har fattats.

Medlemsförteckningen finns tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Tillfälle att ta del av en aktuell utskrift av förteckningen att hos föreningen erbjuds på begäran.
Utskrifter eller kopior av medlemsförteckningen lämnas inte ut.

Personuppgiftsbehandling Lägenhetsförteckning

Lägenhetsförteckningen innehåller för varje lägenhet som upplåtits till bostadsrätt

  1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
  2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen
  3. bostadsrättshavarens namn, personnummer och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) samt andel av lägenheten
  4. insatsen för bostadsrätten

Vid överlåtelse av bostadsrätt sparas en kopia av överlåtelseavtalet till förteckningen, både i lokalt manuellt register och hos vår ekonomiska förvaltare (SBC). Uppgifter om bostadsrättshavare uppdateras.

Vid pantsättning av bostadsrätt eller ändringar i pantsättning sparas även kopior av dessa handlingar och skickas till vår ekonomiska förvaltare (SBC).
Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt.
Enligt lag sparas dessa uppgifter i obruten kedja från att lägenheten upplåtits som bostadsrätt.
SBC kan också ha bankuppgifter om du ansökt om Autogiro hos SBC eller din bank.
Alla avgifts- och hyresavier skickas via post alternativt via din bank om du ansökt om e-faktura.

Ändring av lägenhet
Vid ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet sparas ansökan och beslut i det lokala lägenhetsregistret. Ansökan innehåller uppgifter om bostadsrättsinnehavarens namn, personnummer och adressuppgifter samt telefon samt uppgifter om lägenheten, åtgärd och beslut. Dessa uppgifter sparas i den lokala Lägenhetsförteckningen.

Andrahandsuthyrning
Uppgifter om andrahandsuthyrning innehåller uppgifter om bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgäst (namn, personnummer, adressuppgifter och telefonnummer) samt referens (namn och telefonnummer). Uppgifterna delas med vår ekonomiska förvaltare (SBC) för debitering av stadgebeslutad avgift för andrahandsuthyrning.

Uppgifterna sparas så länge andrahandsuthyrningen varar varefter uppgiften raderas eller avidentifieras om det inte finns skäl att tro att den kan behövas sparas för ev. rättsliga anspråk.