Avgifts- och hyresfrågor

Hyror och avgifter hanteras av SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Kundtjänst
0771-722 722
Öppet vardagar 7-21
E-post: kundtjanst@sbc.se

Bankgirokonto för avgifts- och hyresinbetalningar: 326-9065