Behandling av personuppgifter

Vi i styrelsen för Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 5 vill att du ska känna dig trygg över vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för BRF Stapelbädden 5, 769615-5816, Gröndalsvägen 164, 117 69 Stockholm.
Föreningen tecknar s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer där vi av olika skäl delar dina personuppgifter.
Personuppgiftsbiträdesavtal finns redan med:

  • SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org.nr 5556576-7299

Ytterligare avtal kommer inom kort att tecknas med bl.a. Dirigo för fastighetsskötsel där dina kontaktuppgifter är nödvändiga.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?
Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål beroende på om du är medlem i vår bostadsrättsförening, är hyresgäst (bostad, lokal eller garage) eller leverantör, och om du besöker vår hemsida och lämnar uppgifter i t.ex. felanmälan eller skickar mail.
Längre ner beskrivs de olika ändamålen och vilka och hur länge uppgifter sparas.

I sällsynta fall kan föreningen spara uppgifter om det finns skäl att tro att uppgiften kan behövas sparas för ev. rättsliga anspråk. Om sådana skäl föreligger sparar föreningen dessa uppgifter separat, dvs inte i lägenhetsförteckning eller medlemsförteckning och uppgifterna kommer att raderas så snart de inte är relevanta, då medlem avflyttas eller senast efter 10 år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta till vem vi lämnat dina personuppgifter.
Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till info@stapelbadden5.nu eller via post till Brf Stapelbädden5, Gröndalsvägen 164 nb, 117 69 Stockholm.
Vi behöver ditt personnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna till din folkbokföringsadress alternativt lämna i slutet kuvert i din brevlåda om du bor i föreningen.