Garage

Garaget Gröndalsvägen 160-162 sköts sedan 2014 av Stapelbädden 5.

Parkeringsplatser hyrs ut i första hand till föreningens medlemmar. Tillgång till garaget ges via en PAC-bricka som erhålls vid tecknande av avtal för parkeringsplats.
Från april 2019 erbjuds även platser med ladd-stolpe för el-bil eller laddhybrid-bil. Under 2019 installerades de första 7 laddstolparna med mha investeringsstöd från Klimatklivet i syfte att minska utsläpp från fossila bränslen. Under 2020 ytterligare 7 laddstolpar så idag finns 14 platser i drift.

Fjärrkontroll/Radionyckel
Det finns möjlighet att beställa fjärrkontroll för in- och utpassering i vårt garage. Fjärrkontrollen kostar 500 kronor och beställs via föreningens mailadress info@stapelbadden5.nu.

Övervakningskameror
Föreningen har låtit installera övervakningskameror i garaget. Två kameror på respektive våningsplan finns uppsatta på strategiskt lämpliga platser. Förhoppningen är att antalet inbrott elimineras och att eventuella obehöriga kan identifieras på bilder.

Se även information om kö och kontakt på Garage och parkeringsplatser