Mäklarinfo.

Dokument

Ekonomisk plan (PDF)
Föreningens stadgar (2017-09-04) (PDF)
Ansökan om medlemskap i föreningen (PDF)
Lägenhetsnummer/LMV-nummer (PDF)

Typritningar

1 rok, 44 kvm
1 rok, 57 kvm
2 rok, 66 kvm
2 rok, 68 kvm
3 rok, 80 kvm
3 rok, 81 kvm
4 rok, 93 kvm
4 rok, 97 kvm
5 rok, 104 kvm
5 rok, 126 kvm
6 rok, 139 kvm

Utdrag ur lägenhetsregister

För utdrag ur föreningens lägenhetsregister vänligen kontakta SBC på telefon:
08-775 72 00.

Medlemskap i föreningen

Enligt föreningens stadgar kan medlemskap endast beviljas fysisk person – ej juridisk person. När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i föreningen på föreningens blankett>>> (PDF)

Genomförda och planerade större ombyggnadsarbeten

För genomförda ombyggnads- och underhållsåtgärder, se föreningens årsredovisning. Föreningen följer underhållsplan och inga större åtgärder planeras under de närmsta åren.

Äkta förening

Av den ekonomiska planen framgår att de ”oäkta”  intäkterna vid ombildningstillfället inte översteg 40 procent. Detta förhållande har inte ändrats sedan dess. Stapelbädden 5 är således att betrakta som en äkta förening.

Avgiftsförändringar

Föreningen har inga beslutade förändringar av månadsavgiften. Eventuellt kan avgifterna komma att sänkas något under de kommande åren.

Överlåtelse- och pantsättningsavgifter

Underrättelse om pantsättning debiteras köparen med 1 procent av ett basbelopp.  Handläggning av överlåtelse debiteras köparen med 2,5 procent av ett basbelopp. SBC fakturerar köparen överlåtelse- och pantsättningsavgifter å föreningens vägnar.

Parkeringsplatser

Föreningen har ett parkeringsgarage för 140 bilar. I föreningen finns även en avgiftsbelagd gästparkering och några uteplatser. Samtliga sköts i sin helhet numera av föreningen. Boende i föreningen har förtur till lediga platser.

Golv och ventilation

Lägenheterna är flytspackelsanerade i början av 90-talet. Golven är ventilerade och har en konstruktion med platonmattor och ventilerande/urfrästa golvsocklar. Denna konstruktion får under inga omständigheter ändras då man byter golv.
Husen har ett centralfläktsystem vilket innebär att köksfläkt med motor inte får anslutas till ventilationskanalerna.