El, bredband och namnskylt

Som nyinflyttad behöver du ordna med lite av varje. Tre saker lyfts här från det välkomstbrev du fick när du flyttade in:

Bredbandet hanteras av Ownit. För att göra en namnändring på befintligt bredband behöver du kontakta Ownit: 08-525 073 00 eller info@ownit.se

Eldistributionen sköts av Ellevio AB. För att ta över abonnemanget i din lägenhet ska du kontakta Ellevios kundservice, 020-818 818

Namnskylt till din dörr och porttavla beställer du själv via Felanmälan till We Go