Ordningsregler

För allas gemensamma trivsel har föreningen antagit ordningsregler. Grundprincipen är att vi alla ska ta hänsyn till varandra. Den som blir antagen som medlem i föreningen förbinder sig genom sitt medlemskap att följa våra gemensamma regler.

Du hittar ordningsreglerna här>>> (PDF)