Avflyttning

Om du vill säga upp din bostad

Uppsägning ska göras skriftligt och lämnas till Brf Stapelbädden 5. På baksidan av kontraktet finns en del för uppsägning som du skriver på. Kom ihåg att även fylla i ditt telefonnummer (så nya intressenter kan få tag på dig och titta på lägenheten) och gärna din nya adress (så att vi kan skicka besiktningsprotokoll och eventuella andra handlingar till dig).

Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Det vill säga: säger du upp din lägenhet den 31 december så har du kvar ditt hyreskontrakt till och med den 31 mars. Säger du upp ditt avtal mitt i månaden, så räknas din uppsägning från efterföljande månadsskifte. Exempel: säger du upp ditt avtal 13 maj så räknas uppsägningen från och med den 31 maj och löper sedan till och med 31 augusti.

Uppsägning av bostad på grund av dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att bostaden sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs kontraktet upp senare gäller tre månaders uppsägningstid. Observera att alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen. Vilka som är dödsbodelägare framgår av dödsfallsintyget som du beställer från skattemyndigheten och som ska bifogas uppsägningen.

Besiktning

Du kommer att få ett brev med meddelande om besiktning av din lägenhet. Vill du närvara vid besiktningen är du välkommen att höra av dig till oss för tidsbokning.

Städning

Det är mycket att tänka på när du ska flytta! Tänk på att städa ordentligt efter dig. Om du får anmärkningar på städningen kommer vi att debitera dig för kompletterande städning, kostnader enligt städfirmans faktura.

El

Kom ihåg att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar, annars kan du bli felaktigt fakturerad från elbolaget.

Nycklar

Samtliga nycklar och nyckelbrickor ska lämnas till Brf Stapelbädden 5 senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Om inte alla nycklar lämnas tillbaka eller om de inte kommer in i tid kommer vi att fakturera dig kostnaden för ett nytt lås med tillhörande nycklar samt en arbetskostnad för låsbytet.