Personuppgifter hemsida och mail

Webbsidor för Brf Stapelbädden 5
På våra webbsidor kan personuppgifter förekomma, t.ex. namn på vilka som sitter i styrelsen, ingår i valberedningen, är trädgårdsombud eller portombud etc.

Dessutom finns ett antal formulär att fyllas i där i första hand kontaktuppgifter behövs för hantering och du samtycker genom att skicka iväg formulären.

Utöver detta finns även fotografier t.ex från städdagarna där personer kan identifieras.Vi har muntligen frågat varje individ före publicering men fotografierna kommer naturligtvis att tas bort om så begärs.

Mailkonversation med styrelsen
När du skickar mail till styrelsen lämnar du en eller flera personuppgifter som behövs för att bl.a. kunna besvara ditt mail.

Om en mailkonversation behandlar en felanmälan eller annat ärende sparas uppgifter i mailform för att kunna uppfylla våra åtaganden inom föreningen rörande fastigheten, medlemskap, bostadsrätter, hyresavtal eller leverantörsavtal.

När ärendet är utagerat kommer mailkonversation att tas bort eller personuppgifter gallras bort inom 6 månader, förutsatt att inget av de andra kraven, tex. Legala krav, för ”hantering av personuppgifter” är gällande.

”Rätten att bli glömd” kommer att tillämpas när person så begär eller tar tillbaka s.k. samtycke och tvingar fram en gallring av uppgifterna. Om ärendet (mailet) behöver sparas, t.ex. som underlag för bokföringstransaktion, så skall det inte gallras även om begäran att bli glömd inkommit.