LMV-nummer

Alla lägenheter i brf Stapelbädden 5 har, utöver föreningens lägenhetsnummer, ett unikt nummer i Lantmäteriverkets lägenhetsregister. Dessa nummer finns anslagna i skyltskåpen i respektive entré och på lägenhetsdörren.

Lantmäteriets lägenhetsregister används för folkbokföring och statistiska ändamål.

Här finns en förteckning över föreningens lägenhetsnummer>>>