Trädgårdsansvariga

Föreningen har sedan några år tillbaka valt bort att ha trädgårdsentreprenör, då kostnaden varit hög och inte motsvarat förväntningarna.

På varje gård har vi en representant som tillsammans med de boende planerar underhåll och utveckling av gården.

Följande personer ansvarar för sin gård:

Jane Rosenqvist, Ekensbergsvägen 15/17
Sedat Bolevin, Gröndalsvägen 164/166
Mica Wikström, Gröndalsvägen 180/182
Ylva Envall, Ekensbergsvägen 3/5

Vi behöver fler som engagerar sig i skötseln av våra gemensamma utemiljöer.

All hjälp är välkommen med vattning, plockning av skräp, sopning, buskbeskärning, ogräsrensning med mera.

Redskap finns i anslutning till varje gård och i garaget. Trädgårdsansvariga har nycklar. Kontakt kan också tas via föreningen info@stapelbadden5.nu