Varvet_april_2014

Brf Stapelbädden 5 ligger på udden ut mot Mälaren i Gröndal, Stockholm.
Området är ett gammalt varvsområde. Husen byggdes 1980 till 1982 och arkitekt var Lars Bryde Arkitektkontor. Föreningen, som bildades 2006, köpte fastigheten av Stockholmshem AB den 15 september 2008.

I föreningen finns 143 lägenheter, 25 lokaler och garage med 140 parkeringsplatser.
Lägenheter finns på Ekensbergsvägen 3, 5, 15 och 17 samt Gröndalsvägen 164, 166, 170, 172, 180 och 182.
Merparten av lägenheterna är 2 rok på 68 kvadrat, 3 rok på 82 kvadrat och 4 rok på upp till 95 kvadrat.

Nyheter

Återvinn din julgran

Lämna din julgran vid en uppsamlingsplats anordnad av Stockholms stad. Närmaste platsen ligger vid Gröndalsvägen 152, mitt emot den gula villan. Insamlingen av julgranar på fasta insamlingsplatser pågår mellan 25/12 2017 och 31/1 2018. DIN GAMLA JULGRAN BLIR BIOKOL!

Bygge kan försämra din utsikt

bygge_ekensberg

Ekensbergsskolan bygger ut och Stapelbädden 5 följer med intresse hur den nya byggnationen kommer att påverka boende i vår förening. Det är framför allt bostadsrättsföreningen Flytdockan som påverkas men för hela Ekensberg blir det en stor förändring. På Flytdockans hemsida finns mer information, ritningar med mera. Där finns också möjlighet att mejla till byggföretaget för eventuella frågor.  

Bilder från höstens städdag

Snillen spekulerar och får i hop nya utemöbler.

Snillen spekulerar och får i hop nya utemöbler.

Hårt slit med kantresning pågår.

Hårt slit med kantresning pågår.

Kul att så många kom och väldigt roligt att våra nyinflyttade medlemmar hängde på.

Kul att så många kom och väldigt roligt att våra nyinflyttade medlemmar hängde på.

Mica och Lotta i samspråk.

Mica och Lotta i samspråk.

Vilka korvar, gott efter dagens slit.

Vilka korvar! Gott efter dagens slit.

Fortfarande vacker blomning på Ekensbergsvägen 5-7

Fortfarande vacker blomning på Ekensbergsvägen 5-7.

Delar av valberedningen smider planer, Christer och Ingrid i styrelselokalen. Christer och Ingrid

Delar av valberedningen smider planer, Christer och Ingrid i styrelselokalen.

Birgitta och Stig jobbar med beskärning

Birgitta och Stig jobbar med beskärning.

Hedvig hjälper mamma Clara att sätta tulpanlökar.

Hedvig hjälper mamma Clara att sätta tulpanlökar.