Styrelsen

Det är styrelsen som är ledning och verkställande organ för brf Stapelbädden 5. Stig Melin är styrelsens ordförande och leder dess arbete.
Styrelsens viktigaste arbete är att ansvara för förvaltning och skötsel av föreningens hus och ekonomi. Förvaltningen av föreningen är till stora delar utlämnad till SBC och Dirigo.
Styrelsen för protokoll över sina sammanträden. Dessa protokoll är inte offentliga för medlemmarna.
Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer har tystnadsplikt och får inte berätta om sådant som kan skada föreningen eller enskilda medlemmar.

Ledamöter

Stig Melin (ordförande)
Gröndalsvägen 164

Mia (Maria) Sjöström (sekreterare)
Gröndalsvägen 172

Stefan Cederberg (kassör)
Gröndalsvägen 180

Michael Hafn (garage och lokaler)
Gröndalsvägen 166

Emelie Eduard (kommunikation – suppleant)
Ekensbergsvägen 5

Anders Widerberg (energi- och miljö)
Ekensbergsvägen 5

Jane Rosenqvist (gårdar)
Ekensbergsvägen 15

Björn Jansson (fastighet)
Gröndalsvägen 166