Bredband

Föreningen har ett bredbandsnät (fiber) och är anslutna till Ownit Broadband AB. Ny och modern teknik ger oss tillgång till bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni och TV) med mycket hög kapacitet (250/250 Mbit i båda riktningarna från 2019-03-06, tidigare 100/100).
Bredbands-routern/tjänstefördelaren som finns i lägenheten ägs av föreningenmen omfattas av garanti varför ev. utbyte skall inte betalas. WiFi erbjuds numera på både 2,4 Ghz bandet och 5 Ghz bandet.

För information om tjänsteutbudet och kostnader kan du själv ringa till Ownit, 08-525 073 00. Du kan också gå in på företagets hemsida, http://portal.ownit.se, och läs mer.

Föreningens anslutning för teve genom ComHem kommer att finnas kvar.

Vill man som hyresgäst ansluta sig till/nyttja bredbandsnätet och få tillgång till Internet tillkommer en avgift om 105 kronor per månad för själva anslutningen till bredbandsnätet. Därefter kan man själv beställa olika tjänster såsom IP-telefoni och TV genom Ownit.

Installationer i lokaler har bekostats av bostadsrättsföreningen. Vill man som lokalhyresgäst ansluta sig till/nyttja bredbandsnätet debiterar föreningen en avgift om 150 kronor exklusive moms per månad för anslutningen. Denna utgår som ett permanent påslag på hyran. I anslutningen ingår en gratis uppkoppling till Internet. Därefter får man själv beställa de olika tjänster som man vill ha tillgång till, t ex IP-telefoni och TV, från Ownit. Dessa tjänster betalar man separat till den/de tjänsteleverantörer som man väljer.