Mätning av radonvärden

Det är dags att göra radonmätning igen. Detta sker vart 10:e år och utförs i ett urval av lägenheter i våra flerfamiljshus. Vid förra mätningen 2009 hade vi väldigt låga värden, längt under satta gränsvärden.

Styrelsen kommer att kontakta ett några av oss boende för radonmätning med dosor som placeras i lägenhetens sovrum respektive vardagsrum under minst 2 månader. Därefter samlas dosorna in och skickas för analys. Resultaten kommer att skickas till Miljöförvaltningen och även anslås i våra portar.

Det svenska nationella miljömålet för radon lyder:
”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att: – radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3)”

Kommentarer är avstängda