Utskick till alla boende om byte elmätare från Ellevio

Alla elmätare finns i el-rummet i källaren i varje huskropp och Ellevio har tillgång till dessa.
Det är viktigt att Ellevio har rätt information om lgh och namn. Kolla din senaste el-räkning att informationen stämmer. I övrigt påverkas vi bara då det blir ett strömavbrott då bytet av elmätare sker.
Mvh
Styrelsen

Kommentarer är avstängda