Nytt telefonnummer för felanmälan hissar

Vår tidigare leverantör ManKan Hiss AB har slagits samman med Stockholms Hiss- & Elteknik AB.
Vid hissproblem, vänd dig direkt till Stockholms Hiss- & Elteknik AB 08-779 5353.

Det nya telefonnumret finns anslaget i hissarna och finns även på föreningens hemsida under Felanmälan.

Kommentarer är avstängda