Protokoll från årsstämman 2 juni 2021 nu tillgängligt

Protokollet finns uppsatt i portarna samt är upplagt på hemsidan – se Dokument och Årsmötesprotokoll

Kommentarer är avstängda