Några korta informationspunkter

Takprojektet är avslutat och solpanelerna har redan sänkt vår el-förbrukning. Styrelsen kommer att lägga upp en drönar-bild så snart vi fått den från leverantören.

Traditionsenligt Adventsfika i gästlägenheten ställs in i år pga pandemin. Kontakta gärna ditt trädgårdsombud om ni vill ordna glögg utomhus på respektive gård.

Styrelsen har fått önskemål om att sätta upp julgranar på gårdarna och vid affären. Detta är inte helt enkelt då vi saknar el-uttag utomhus. Vill respektive gård ordna julgran på gården,  kontakta ditt trädgårdsombud, men tänk på el-säkerhet och att inga hinder finns för transporter, sophämtning och varubilar.

Miljörummen – en påminnelse – det är inte tillåtet att placera TV-apparater i el-avfall och alla golvytor ska vara fria. Vi tackar för din medverkan.

Informationsblad kommer inom kort med mera information.

Kommentarer är avstängda