Om Ekensberg

Ekensbergsområdet byggdes mellan 1981 och 1982, på mark som tidigare rymde en omfattande varvsverksamhet. Området ligger på en udde ut mot Mälaren med promenadvägar längs stränderna och närhet till grönområden.

I direkt anslutning till området ligger en skyddad småbåtshamn/båtklubb vid Mörtviken. Området har närhet till större grönområden som Rävudden och Vinterviken. Här finns en servicebutik, skola (F1 – 5) och tre förskolor.

Husen är mellan fyra och sju våningar höga. Huskropparna varierar i höjd med anpassning till terrängen. De är placerade med avsikt att ge så många lägenheter som möjligt utsikt mot vattnet och samtidigt vara orienterade mot söder. Brutna husformer, stora balkonger och terrasseringar mellan husen har använts för att skapa rum och gårdsbildningar med lekplatser och grönytor. I området finns 455 lägenheter, som idag ägs av fyra olika bostadsrättsföreningar.

Läs mer i det ursprungliga prospektet (från 1980) för området >>> (PDF)

Ekensberg nås med buss 133 från Liljeholmen. En servicebusslinje, linje 907, förbinder Ekensberg med Axelsbergs servicehus via Liljeholmen. Tvärbanan mellan Alvik och Sickla Udde passerar Gröndals centrum.